English | 日本語

Chinese Oolong Tea

SORT BY
Ma Tou Yan Rou Gui 2018
Speciality
Ma Tou Yan Rou Gui 2018

Exclusive oolong tea from the Wuyi Mountains, China

 • ¥567 / 3 g sample
 • ¥3,780 / 20 g BAG
 • ¥9,180 / 50 g BAG
Add to cart
approx. $ 35.36*
Feng Huang Dancong Mi Lan Xiang 2019
Feng Huang Dancong Mi Lan Xiang 2019

Oolong tea from the Phoenix Mountains, China

 • ¥324 / 3 g sample
 • ¥2,160 / 20 g BAG
 • ¥4,860 / 50 g BAG
 • ¥43,740 / 500 g BULK
Add to cart
approx. $ 20.21*
Feng Huang Dancong Ya Shi Xiang 2019
Feng Huang Dancong Ya Shi Xiang 2019

Oolong tea from the Phoenix Mountains, China

 • ¥324 / 3 g sample
 • ¥2,160 / 20 g BAG
 • ¥4,860 / 50 g BAG
Add to cart
approx. $ 20.21*
(1)
Hu Xiao Yan Bai Ji Guan 2015
Hu Xiao Yan Bai Ji Guan 2015

Oolong tea from Wuyi Mountains, China

 • ¥486 / 3 g sample
 • ¥3,240 / 20 g BAG
Add to cart
approx. $ 30.31*
Yong Chun Rou Gui 2016
Yong Chun Rou Gui 2016

Oolong tea from Fujian Province, China

 • ¥410 / 3 g sample
 • ¥2,700 / 20 g BAG
 • ¥6,696 / 50 g BAG
Add to cart
approx. $ 25.26*
(1)
Yong Chun Lao Cong Fo Shou 2016
Yong Chun Lao Cong Fo Shou 2016

Oolong tea from Fujian Province, China

 • ¥389 / 3 g sample
 • ¥2,592 / 20 g BAG
 • ¥6,480 / 50 g BAG
Add to cart
approx. $ 24.25*
(1)
Yong Chun Lao Cong Shui Xian 2016
Yong Chun Lao Cong Shui Xian 2016

Oolong tea from Fujian Province, China

 • ¥389 / 3 g sample
 • ¥2,592 / 20 g BAG
 • ¥6,480 / 50 g BAG
Add to cart
approx. $ 24.25*
Shui Jin Gui 2017
Shui Jin Gui 2017

Oolong tea from Wuyi Mountains, China

 • ¥432 / 3 g sample
 • ¥3,024 / 20 g BAG
Add to cart
approx. $ 28.29*
Feng Huang Dancong Dong Fang Hong 2017
Feng Huang Dancong Dong Fang Hong 2017

Oolong tea from the Phoenix Mountains, China

 • ¥292 / 3 g sample
 • ¥1,944 / 20 g BAG
Add to cart
approx. $ 18.19*
Feng Huang Dancong Gong Xiang 2017
Feng Huang Dancong Gong Xiang 2017

Oolong tea from the Phoenix Mountains, China

 • ¥378 / 3 g sample
 • ¥2,376 / 20 g BAG
Add to cart
approx. $ 22.23*
Feng Huang Dancong Yan Mei Ye 2017
Feng Huang Dancong Yan Mei Ye 2017

Oolong tea from the Phoenix Mountains, China

 • ¥486 / 6 g sample
 • ¥1,620 / 20 g BAG
 • ¥4,104 / 50 g BAG
Add to cart
approx. $ 15.16*
Feng Huang Dancong Tong Tian Xiang 2017
Feng Huang Dancong Tong Tian Xiang 2017

Oolong tea from the Phoenix Mountains, China

 • ¥270 / 3 g sample
 • ¥1,836 / 20 g BAG
Add to cart
approx. $ 17.18*
Feng Huang Dancong You Hua Xiang 2017
Feng Huang Dancong You Hua Xiang 2017

Oolong tea from the Phoenix Mountains, China

 • ¥616 / 6 g sample
 • ¥2,052 / 20 g BAG
 • ¥4,860 / 50 g BAG
Add to cart
approx. $ 19.20*
Feng Huang Dancong Song Zhong 2017
Feng Huang Dancong Song Zhong 2017

Oolong tea from the Phoenix Mountains, China

 • ¥378 / 3 g sample
 • ¥2,376 / 20 g BAG
Add to cart
approx. $ 22.23*
(1)
Feng Huang Dancong Yu Lan Xiang 2017
Feng Huang Dancong Yu Lan Xiang 2017

Oolong tea from the Phoenix Mountains, China

 • ¥583 / 6 g sample
 • ¥1,944 / 20 g BAG
 • ¥4,536 / 50 g BAG
Add to cart
approx. $ 18.19*
Zheng Yan Shui Xian
Zheng Yan Shui Xian

Oolong tea from Wuyi Mountains, China

 • ¥389 / 3 g sample
 • ¥2,592 / 20 g BAG
 • ¥6,264 / 50 g BAG
Add to cart
approx. $ 24.25*
Da Hong Pao 2017
Da Hong Pao 2017

Chinese oolong tea from Wuyi Mountains / BIG RED ROBE

 • ¥454 / 3 g sample
 • ¥3,024 / 20 g BAG
 • ¥7,020 / 50 g BAG
Add to cart
approx. $ 28.29*