English | 日本語

Chinese Oolong Tea

SORT BY
Ma Tou Yan Rou Gui 2018
Speciality
Ma Tou Yan Rou Gui 2018

Exclusive oolong tea from the Wuyi Mountains, China

 • ¥3,780 / 20 g BAG
 • ¥567 / 3 g sample
 • ¥9,180 / 50 g BAG
Add to cart
approx. $ 35.30*
Feng Huang Dancong Mi Lan Xiang 2018
Feng Huang Dancong Mi Lan Xiang 2018

Oolong tea from the Phoenix Mountains, China

 • ¥2,160 / 20 g BAG
 • ¥324 / 3 g sample
 • ¥4,860 / 50 g BAG
Add to cart
approx. $ 20.17*
Feng Huang Dancong Ya Shi Xiang 2018
Feng Huang Dancong Ya Shi Xiang 2018

Oolong tea from the Phoenix Mountains, China

 • ¥2,160 / 20 g BAG
 • ¥324 / 3 g sample
 • ¥4,860 / 50 g BAG
Add to cart
approx. $ 20.17*
Hu Xiao Yan Bai Ji Guan 2015
Hu Xiao Yan Bai Ji Guan 2015

Oolong tea from Wuyi Mountains, China

 • ¥3,456 / 20 g BAG
 • ¥518 / 3 g sample
Add to cart
approx. $ 32.28*
Yong Chun Rou Gui 2016
Yong Chun Rou Gui 2016

Oolong tea from Fujian Province, China

 • ¥2,700 / 20 g BAG
 • ¥410 / 3 g sample
 • ¥6,696 / 50 g BAG
Add to cart
approx. $ 25.22*
(1)
Yong Chun Lao Cong Fo Shou 2016
Yong Chun Lao Cong Fo Shou 2016

Oolong tea from Fujian Province, China

 • ¥2,592 / 20 g BAG
 • ¥389 / 3 g sample
 • ¥6,480 / 50 g BAG
Add to cart
approx. $ 24.21*
(1)
Yong Chun Lao Cong Shui Xian 2016
Yong Chun Lao Cong Shui Xian 2016

Oolong tea from Fujian Province, China

 • ¥2,592 / 20 g BAG
 • ¥389 / 3 g sample
 • ¥6,480 / 50 g BAG
Add to cart
approx. $ 24.21*
Shui Jin Gui 2017
Shui Jin Gui 2017

Oolong tea from Wuyi Mountains, China

 • ¥3,456 / 20 g BAG
 • ¥518 / 3 g sample
Add to cart
approx. $ 32.28*
Feng Huang Dancong Dong Fang Hong 2017
Feng Huang Dancong Dong Fang Hong 2017

Oolong tea from the Phoenix Mountains, China

 • ¥2,376 / 20 g BAG
 • ¥356 / 3 g sample
 • ¥5,616 / 50 g BAG
Add to cart
approx. $ 22.19*
Feng Huang Dancong Gong Xiang 2017
Feng Huang Dancong Gong Xiang 2017

Oolong tea from the Phoenix Mountains, China

 • ¥2,916 / 20 g BAG
 • ¥437 / 3 g sample
 • ¥6,912 / 50 g BAG
Add to cart
approx. $ 27.23*
Feng Huang Dancong Yan Mei Ye 2017
Feng Huang Dancong Yan Mei Ye 2017

Oolong tea from the Phoenix Mountains, China

 • ¥2,052 / 20 g BAG
 • ¥4,860 / 50 g BAG
 • ¥616 / 6 g sample
Add to cart
approx. $ 19.17*
Feng Huang Dancong Huang Jin Ye 2017
Feng Huang Dancong Huang Jin Ye 2017

Oolong tea from the Phoenix Mountains, China

 • ¥1,944 / 20 g BAG
 • ¥4,536 / 50 g BAG
 • ¥583 / 6 g sample
Add to cart
approx. $ 18.16*
Feng Huang Dancong Tong Tian Xiang 2017
Feng Huang Dancong Tong Tian Xiang 2017

Oolong tea from the Phoenix Mountains, China

 • ¥2,376 / 20 g BAG
 • ¥356 / 3 g sample
 • ¥7,452 / 50 g BAG
Add to cart
approx. $ 22.19*
Feng Huang Dancong You Hua Xiang 2017
Feng Huang Dancong You Hua Xiang 2017

Oolong tea from the Phoenix Mountains, China

 • ¥2,052 / 20 g BAG
 • ¥4,860 / 50 g BAG
 • ¥616 / 6 g sample
Add to cart
approx. $ 19.17*
Feng Huang Dancong Song Zhong 2017
Feng Huang Dancong Song Zhong 2017

Oolong tea from the Phoenix Mountains, China

 • ¥2,916 / 20 g BAG
 • ¥437 / 3 g sample
 • ¥7,020 / 50 g BAG
Add to cart
approx. $ 27.23*
Feng Huang Dancong Yu Lan Xiang 2017
Feng Huang Dancong Yu Lan Xiang 2017

Oolong tea from the Phoenix Mountains, China

 • ¥1,944 / 20 g BAG
 • ¥4,536 / 50 g BAG
 • ¥583 / 6 g sample
Add to cart
approx. $ 18.16*
Zheng Yan Shui Xian
Zheng Yan Shui Xian

Oolong tea from Wuyi Mountains, China

 • ¥2,592 / 20 g BAG
 • ¥389 / 3 g sample
 • ¥6,264 / 50 g BAG
Add to cart
approx. $ 24.21*
Da Hong Pao 2017
Da Hong Pao 2017

Chinese oolong tea from Wuyi Mountains / BIG RED ROBE

 • ¥3,024 / 20 g BAG
 • ¥454 / 3 g sample
 • ¥7,020 / 50 g BAG
Add to cart
approx. $ 28.24*